Uslovi korišćenja

Sledeći Uslovi (“Uslovi korišćenja”) regulišu pristup i korišćenje Sportifico platforme, sajtova, mobilnih aplikacija (u daljem tekstu: Sportifico mreža) i svih ostalih digitalnih sredstava kojima upravlja Sportifico D.O.O.

Pristupanjem, pretraživanjem, ili generalno korišćenjem Sportifico mreže, slažete se da budete obavezani ovim uslovima korišćenja usluge i svih srodnih politika ili smernica, uključujući i sve naknadne izmene ili modifikacije nad njima . Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja ili bilo kakvim promenama, nemojte pristupati ili na drugi način nastavljati da koristite Sportifico mrežu.

Definicije

 1. Sportifico je društvena mreža koja povezuje sportiste, trenere, menadžere i druge aktere u sportu.
 2. Kada kažemo “Usluge” mislimo na funkcije i usluge koje stavljamo na raspolaganje, uključujući (a) naš veb sajt www.sportifico.com i bilo koje druge Sportifico brendirane ili kobrendirane sajtove (uključujući i pod-domene, međunarodne verzije, dodatke veb stranicama, i mobilne verzije); (b) našu Platformu app.sportifico.com; (c) Sportifico mobilne aplikacije i (d) druge medije, brendove, proizvode, usluge, softver, uređaje ili sisteme koji trenutno postoje ili će biti razvijeni u budućnosti. Sportifico zadržava pravo da odredi, po svom nahođenju, da neki od naših brendova, proizvoda ili usluga budu regulisani posebnim uslovima, a ne ovom Izjavom o pravima i odgovornosti.
 3. Kada kažemo “ProFeed” mislimo na naš zvanični blog gde možete pronaći kvalitetan sportski sadržaj.
 4. Kada kažemo “Veb sajt” mislimo na sve veb stranice na domenima i poddomenima Sportifico mreže van poddomena Sportifico Platforme (app.sportifico.com)
 5. Kada kažemo “Autorsko pravo” mislimo na sav autorski materijal pružen kroz Usluge, uključujući, ali ne ograničeno na, tekst, dizajn, informacije o proizvodima, grafike, slike, fotografije, zvuk i sve druge fajlove (datoteke), kao i njihov odabir, kompilacije i aranžman. SVA PRAVA SU ZADRANA na prethodno navedene i srodne elemente Sportifico mreže (Autorsko pravo © 2016 Sportifico D.O.O. i/ili njegovi davaoci licence).
 6. Kada kažemo “Robne marke” mislimo na sve robne marke u vlasništvu Sportifico D.O.O.
 7. Kada kažemo “Sadržaj” mislimo na bilo šta što Sportifico tim, članovi Sportifico platforme ili posetioci veb sajta objave ili podele koristeći Sportifico usluge.
 8. Kada kažemo “Centar za pomoć” mislimo na podršku korisnicima i resurse koji obezbeđuju zadovoljstvo korisnika, gde možete pronaći često postavljana pitanja, (video) tutorijale i opcije za pomoć u realnom vremenu.
 9. Kada kažemo “Uslovi korišćenja” mislimo na ovaj dokument, resurs koji obezbeđuje sve informacije o uslovima korišćenja, privatnosti (Vaših) podataka, kako koristimo kolačiće da unapredimo korisničko iskustvo i smernice za ponašanje zajednice.

Opšti uslovi

Registracija i kreiranje profila

Možete se registrovati na Sportifico mreži i napraviti profil preko našeg veb sajta (www.sportifico.rs).

Kako biste se registrovali, moraćete da priložite sledeće podatke: Ime, Prezime, Sport koji aktivno trenirate, Vašu ulogu (igrač, trener, menadžer), Vaš klub i aktivnu e-mejl adresu. Pošto priložite navedene podatke kroz veb formu, dobićete e-mejl sa linkom za potvrdu na koji je potrebno da kliknete kako biste završili registraciju. Tek kada završite prethodno navedene korake, Vaša prijava za registraciju će biti uzeta u obzir i na razmatranje od strane našeg tima za podršku. Ovo znači da ćete biti zamoljeni da potvrdite svoj identitet individue koja je aktivna u sportu (igrač, trener, menadžer). Koristićemo javno dostupne podatke i informacije kako bismo potvrdili Vaš status, ali u ovoj fazi ćemo Vas možda zamoliti da priložite neki oblik potvrde koji dokazuje da ste aktivni u sportu, kao što je na primer lični identifikacioni dokument u kombinaciji sa Vašim sportskim sertifikatom, pristupnicom, članskom kartom, člancima iz novina, pismima preporuke od drugih igrača i/ili trenera, fotografijama sa skorašnjih utakmica/treninga Vašeg tima, itd. Ovo će možda biti neophodno kako bismo potvrdili Vaš identitet i ulogu u sportu, kako bismo mogli da stvorimo jedinstveno iskustvo za Vas i druge individue aktivne u sportu.

Takođe, pre nego što potvrdimo Vaš status možda ćemo Vas zamoliti da pozovete Vaše saigrače da se prijave za registraciju na Sportifico mreži, jer želimo da stvorimo mrežu gde celi timovi imaju dodatnu vrednost u obliku alata i funkcionalnosti koje olakšavaju i unapređuju komunikaciju i organizaciju timskih aktivnosti.

Pošto potvrdimo Vaš status individue aktivne u sportu, dobićete e-mejl sa aktivacionim linkom koji će Vas odvesti na veb stranicu za kreiranje profila. Kako biste kreirali profil na Sportifico mreži, moraćete da unesete sledeće podatke: pol, datum rodjenja, grad i zemlju u kojoj živite, naziv Vašeg tima, trajanje Vašeg ugovora i status u klubu, i primarnu i sekundarnu poziciju čime ćete kompletirati kreiranje profila. Tek pošto priložite navedene podatke će Vaš profil biti kreiran i aktivan na Sportifico mreži.

Ako niste akter u sportu (igrač, trener, menadžer), Vaš zahtev za registraciju će biti odbijen i nećete biti u mogućnosti da imate profil na Sportifico mreži, zato što želimo da naša platforma postane okruženje za igrače, trenere i menadžere, gde će moći da se socijalizuju u okruženju fokusiranom na sport, stvaraju važne veze za svoje karijere i organizuju svoje i timske aktivnosti.

Minimalna starosna granica

Individue moraju ispuniti uslov minimalne starosne granice kako bi koristili usluge Sportifico mreže. Usluge nisu namenjene bilo kojoj osobi mlađoj od 13 godina, iako ova granica može varirati od zemlje do zemlje. Naše usluge nisu namenjene – i ne preporučujemo ih – bilo kojoj osobi mlađoj od 13 godina. Sve informacije prikupljene od takvih osoba neće biti prikupljene sa namerom sa naše strane, i želimo da podstaknemo korisnike i opštu javnost da nas upozori na bilo kakav incident ovakvog tipa. Sportifico će ukloniti sve informacije prikupljene od osoba mlađih od 13 godina sa svojih Usluga, iz baza podataka i svih vrsta zapisa. Iako pružamo pravila ponašanja i smernice za zajednicu, ne kontrolišemo direktno akcije članova na Sportifico mreži i nismo odgovorni za sadržaj i/ili informacije koje članovi objavljuju ili dele na Sportifico mreži.

Zaštitni znakovi i Znakovi usluga

“Sportifico”, “Sportifico.com”, “Sportifico.rs” i Sportifico logotipi su zaštitni znaci, oznake usluga ili registrovani zaštitni znaci Sportifico D.O.O. ili njegovih dobavljača i davalaca licence, i ne mogu se kopirati, koristiti ili imitirati, u celini ili delimično , bez prethodnog pismenog odobrenja Sportifico ili njenih dobavljača ili davalaca licence. Ne smete koristiti meta tagove ili bilo koji drugi “skriveni tekst” koristeći bilo koji od gore navedenih oznaka bez dozvole Sportifico mreže.

Osim toga, sva zaglavlja, grafike, ikone, i skripte su uslužne marke, zaštitni znaci i/ili trgovačke oznake Sportifico mreže, i ne mogu se kopirati, oponašati, ili koristi, u celini ili delimično, bez prethodnog pismenog odobrenja Sportifico mreže. Sva ostala Sportifico imena ili logotipi navedeni u službi, ili bilo koje druge robne marke, registrovane ili ne, su vlasništvo njihovih vlasnika. Pozivanje na bilo koje proizvode, usluge, procese ili druge informacije, po trgovačkom imenu, robnoj marci, proizvođaču, dobavljaču ili na drugi način ne predstavlja ili podrazumeva odobrenje, sponzorstvo ili preporuku od strane Sportifico mreže.

Autorska prava i lience

Svi materijali koji podležu autorskim pravima i koji bi mogli da podležu autorskim pravima na Uslugama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tekst, dizajn, informacije o proizvodu, grafike, slike, fotografije, zvuk i druge fajlove, i izbor, obradu i uređenje istih (kolektivno, “Materijali”) podležu izjavi SVA PRAVA ZADRŽANA Autorska prava © 2016 Sportifico D.O.O. i/ili njegovi izdavači licenci.

Sportifico vam daje ograničenu licencu da koristite Usluge, za pristup i pregled materijala samo za Vaše lične informativne svrhe. Ova licenca ne uključuje i pravo da: (a) koristite Usluge ili Materijale za bilo šta osim za predviđenu svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koji vid marketinga, prodaje, ili druge komercijalne svrhe; (B) koristite ‘frejming’ tehnike koje uključuju bilo koji deo Usluga, uključujući i sve slike koje se nalaze na Uslugama ili bilo koji tekst ili izgled ili dizajn bilo koje strane ili formular koji na stranici; (C) objavljujete, javno izlažete ili prikazujete, ili distribuirate bilo kojoj trećoj strani bilo koji Materijal, uključujući reprodukciju ili stavljanje materijala na bilo kojoj računarskoj mreži, odnosno emitovanje ili publikaciju medija; (G) da koristite izvedene upotrebe Usluga ili Materijala; ili (e) bilo kakvo sistematsko prikupljanje ili ekstrakciju podataka korišćenjem bilo kojeg ‘data majning’ pristupa, robota ili slične načine prikupljanja podataka ili ekstrakcije metodama.

Na Vas se ne prenosi nijedno drugo pravo ili licenca, implicitno, u skladu sa našim prethodnim objavama i akcijama ili na drugi način, u okviru ili za bilo koji patent, žig, ili vlasničkih prava nad Sportifico mrežom ili bilo kojom trećom stranom. Svako neovlašćeno korišćenje Usluga će prekinuti dozvolu ili licencu datu od strane Sportifico mreže vama pod ovim Uslovima korišćenja i može da krši važeći zakon, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone o autorskim pravima, zakone u vezi zaštitnog znaka (uključujući i trgovački), i propise o komunikaciji i zakonima.

Šta jeste i nije dozvoljeno raditi na Sportifico mreži

Dozvoljeno – Slažete se da ćete:

Nije dozvoljeno – Slažete se da se nećete:

Ograničenja i odricanje od odgovornosti

Molimo Vas da ovu sekciju pročitate pažljivo pošto su u njoj izložena ograničenja odgovornosti od strane Sportifico mreže i njenih roditeljskih kompanija, podružnica, povezanih kompanija, zaposlenih, višeg menadžmenta, direktora, reprezenata, partnera i licencora (zajedničkim imenom “Sportifico Entiteta”). Ništa u ovoj sekciji nije napisano sa namerom da ograniči Vaša prava koja su Vam garantovana zakonom.

Sportifico Entiteti ne garantuju i ne reprezentuju, i odriču se svake odgovornosti za: (i) potpunost, tačnost, dostupnost, pravovremenost, bezbednost i pouzdanosti usluga ili bilo kog sadržaja; (Ii) bilo štete na vašem računarskom sistemu, gubitak podataka, ili druge štete koja proističe iz vašeg pristupa ili korišćenja usluga ili bilo kog sadržaja; (Iii) brisanje, ili neuspeh da se skladišti ili prenese, svaki sadržaj i druge komunikacije održavane od strane Usluga; i (iv) da li će usluga zadovoljiti vaše zahteve ili biti dostupna na neometan, bezbedan način ili bez grešaka. Nijedan savet ili informacija, da li su pismeni ili usmeni, dobijeni od Sportifico entiteta ili preko Usluga, ne čini nikakvu garanciju ili reprezentaciju osim ako nisu izričito izloženi ovde.

 1. Ako neko podnosi tužbu protiv nas u vezi sa Vašim postupcima, sadržajem ili informacijama koje se nalaze na Sportifico mreži, Vi ćete nas obeštetiti i nadoknaditi štetu. Takođe nas nećete teretiti za bilo kakav oblik štete, niti nas držati odgovornim za troškove bilo koje vrste (uključujući razumne pravne troškove) koje se odnose na takav zahtev. Iako smo obezbedi pravila za ponašanje članova, mi ne kontrolišemo direktno radnje i ponašanje članova na Sportifico mreži i nismo odgovorni za sadržaj ili informacije koje članovi prenose ili dele na Sportifico mreži. Mi nismo odgovorni za bilo kakav uvredljiv, neodgovarajući, nepristojni, nezakoniti ili na drugi način nepoželjan sadržaj ili informacije koje možete susresti na Sportifico mreži. Mi nismo odgovorni za ponašanje, bilo onlajn ili oflajn, bilo kog člana Sportifico mreže.
 2. Trudimo se da Sportifico bude dostupan uvek, bez grešaka (‘bagova’), i siguran, ali da ga koristite na vlastitu odgovornost. Pružamo Sportifico kao što jeste, bez ikakvih izričitih ili podrazumevanih garancija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevajuće garancije komercijalne prirode, pogodnosti za određenu namenu, i nekršenje. Mi ne garantujemo da će Sportifico uvek biti siguran, bezbedan i bez grešaka, ili da će Sportifico uvek funkcionisati bez prekida u radu, kašnjenja ili nedostataka. Sportifico nije odgovoran za postupke, sadržaj, informacije ili podatke o trećim licima, i vi nas, naše direktore, službenike, zaposlene i agente oslobađate od svih zahteva i štete, poznatih i nepoznatih, koje proizilaze iz ili su na bilo koji način povezani sa bilo kojim zahtevom koji potencijalno imate protiv takve treće strane.

Osim toga, Sportifico ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, povrede ili druge posledice koje se mogu dogoditi Vašim korišćenjem Sportifico sadržaja (npr. video materijal i instrukcije koji opisuju vežbe za trening). Ovaj sadržaj je tu isključivo u informativne svrhe i Vi sami morate da odlučite da li možete bezbedno da pratite instrukcije. Mnoge atletske ili druge aktivnosti i hobiji, uključujući i one koji se mogu opisati ili prikazati kroz sadržaj na Sportifico mreži, treba da se vrši samo pod rukovodstvom kvalifikovanih stručnjaka i korišćenjem odgovarajuće sigurnosne opreme i osoblja. Vi prihvatate svu odgovornost i oslobađate Sportifico od svake odgovornosti nastale iz ili u vezi sa korišćenjem takvog sadržaja.

Važeći zakon i nadležni sud

Ovi Uslovi korišćenja će biti isključivo tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije isključujući pravila koja se kose. Svaki spor koji nastane iz ili u vezi sa ovim uslovima se isključivo dostavlja i biće obrađen od strane nadležnog suda u Beogradu, u Republici Srbiji.

Promene Uslova korišćenja

Sportifico zadržava pravo da promeni ili modifikuje bilo koji od uslova sadržanih u ovom Uslovima korišćenja, ili bilo koje politike Usluga, u bilo kom trenutku i po sopstvenom nahođenju. Ako Sportifico odluči da promeni ove Uslove korišćenja Usluga, Sportifico će postaviti novu verziju na Uslugama i ažurirati datum stupanja na snagu naveden iznad. Sve promene ili modifikacije ovih Uslova korišćenja ili politike biće na snazi nakon postavljanja revizija. Sve izmene ovih Uslova korišćenja Usluga, privatnosti i smernica zajednice će biti poslate na Vašu e-mejl adresu, kao obaveštenje na mobilnoj aplikaciji ili izjava na samoj platformi. Vaša kontinuirana upotreba Usluga nakon postavljanje bilo kakvih promena ili izmena predstavlja vaše prihvatanje takve izmene ili modifikacije. Trebalo bi da često pregledate ove Uslove korišćenja usluga i bilo koje druge važeće politike, uključujući njihove datume, kako biste ispratili i razumeli uslove koji se primenjuju.

Prekid korišćenja

Ako član prekrši ove Uslove korišćenja usluga, ili na drugi način stvara rizik ili moguću pravnu izloženost za Sportifico, možemo prestati da pružamo sve ili deo naših usluga tom Članu. Mi ćemo obavestiti Člana putem e-mejla ili sledeći put kada pokuša da pristupi svom nalogu. Član takođe može tražiti da njegov nalog bude obrisan u bilo kom trenutku u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Pitanja i komentari

U nastojanju da stvorimo našu stranicu kao najbezbedniju moguću, pozivamo Vas da pošaljete svoje komentare i sugestije u vezi Uslova korišćenja & Politike privatnosti. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja & Politike privatnosti, kontaktirajte nas.